Accueil Articles Articles nufi NUFI mʉ ngen mα yi zʉ’!

NUFI mʉ ngen mα yi zʉ’!

39
0

Nnak ndα’ndα’ sǐ’ ndi᷆e᷆ nzhi bα !!!

Yáá ghʉ̌ ngu’ mʉ᷆mbʉ́ά nto᷆h, pά’ ngámndʉ᷆α᷆’, mbά’ Nufi, nkámsi᷆e᷆ TCHAMDA pí TCHUEM, lαtα᷆hndʉ́ά mbí po᷆o᷆ yα᷆α᷆ lά; po᷆ lα᷆’ si’ nkámsi᷆e᷆, ngwéépʉ mα pó cwe᷆h yα᷆α᷆ mα zhínu. Tα᷆’, yα᷆α᷆ zhímbʉ́ά sα᷆’ punok lαkóh nά yǐ pα-mbα᷆’ zα᷆α᷆, Nka᷆msié Kwá’ lα ni᷆nkwé’ mbʉ́ά tʉ᷆α᷆ tóó nά po᷆, nά njam ntʉ́άngwe’ yo᷆h.

 Nά̰ ngu’ 2009 nkwe᷆n 2010, Ka᷆msi la᷆mα Nufi lαcóp pα-nsά’ Nufi, njα᷆α᷆ pʉ nehe᷆ ta᷆a᷆᷆, si bα̌ nkámsi᷆e᷆, mά po᷆ ta᷆’kə, nsα᷆’; po᷆ nce᷆h kə lά mά “Directoire”.

Directoire lαtó’, nca᷆k mó’ ngámndʉ᷆α᷆’, mά po᷆ lά’sí wu᷆ bα᷆ nghʉ Nufi pu᷆α᷆α᷆top fe’ê lά. Po᷆ lαtά’ ntám ya᷆a᷆, nji᷆i᷆ mά shwi᷆to᷆k᷆ ghoo kα̌ mbʉ᷆α᷆’ mbó mǐ lά mα̂ : Nufi nnák ndǒk i᷆. Nufi kα’ níάάsí zʉ̌’ mbí zimó’ póálα᷆’ kά njα᷆α᷆nthʉ᷆ yάά nά ghə̌lα᷆’ pí ntʉ́άngwe’ nά nkwe mbah lά. Fa’á tά yáá nca᷆k mά á ca᷆k nzhi lah nco᷆b kee, nco᷆b mfhʉα’, nco᷆b mbʉ́ά mfα’. Ά Nufi ca᷆k nzhi lah to᷆o᷆si᷆ těn pʉα zǐ; tα lah ngén mbhi, mά á co᷆’ nzhi, ά póá Túnke fhʉ᷆ nzhǐnzhi tα᷆ nhα᷆ ghə̌ fe’efe’e pí ntʉ́άngwe’ Túnkə̌ thʉ᷆!

Nά ngǔ’ 2017, Ka᷆msi la᷆mα lαyú’ pəpé’ nά ntάh ngámndʉ᷆α᷆’ bée, mbe᷆n mbʉ́ά́ lah ya᷆a᷆ shwi᷆to᷆k, ndáh ghə̌ fe’efe’ pí ntʉ́άngwe’ Túnkə pά’ ndu᷆α᷆ mbα᷆’ nkwe póá Túnkə lά. Tα’, pά yáá lα bα᷆ fa’á, si mbαwα̌lα᷆ ghʉ̌ nzhi lah mbα᷆ síé nά zʉ̌’ yi pó nsa᷆h nǔ mʉ lά. Ά sə̌wěn si ké ni᷆ mbʉ́ά zὰ Kwesi la᷆mα; ά sə̌wěn si ké ni᷆ mbʉ́ά zὰ Thʉ᷆’kom ntie’ ǎ zα᷆ ntǒ’ntó ya᷆a᷆ lά; ά sə̌wěn si ké ni᷆ mbʉ́ά kwe᷆n ntám kə̌ pα-nsά’mfα̌’ Nufi ntie’ yi ǎ ku’sǐ na᷆ lά.

Ze’e le, pα̌h nŋah tα nkwe᷆n hα᷆ ?

Thʉ᷆kom la᷆tó’ mbʉ́ά zα᷆ nά li᷆e᷆’ 20/01/2018, nte᷆h mbia nά̰ kee la᷆mα (statuts) tα njα᷆α᷆ ndʉndám na᷆, ni᷆nco᷆’ nsα᷆’ pí nto᷆o᷆si i, pα-mbα̌’ Tchomtchoua Djadjo pí Noucti Tckokwango. Pα̌-nzα᷆ thʉ᷆’kom bα᷆mfhʉ᷆ mα hα̌? Po᷆ lαtíá yάά ά wǎ’ mfʉ dipʉα, pα-nzά kǒm ngwe’ píá pα-nsά’ ntúsě’ Túnkə, pα-nsά’ ndʉ́άsi᷆e᷆, pʉ mα ncáplά’ Kamerûn (région) to᷆m yα᷆α᷆, pʉ mα nkə̌ yɔ̌nshi píá nzénshi cah yα᷆α᷆, pα nshú’nkα̌’ Túnkə, etc.

Thʉ᷆’kom lά kαyǎt tα᷆ mαǹco᷆’ pʉ nά kə̌ pα-nsά̰’mfα’ bα᷆ indǎh zʉ̌’ Directoire lά, Nsα᷆ Thʉ᷆’kom la᷆mα tʉ᷆α᷆ yάά nά lak, nά li᷆e᷆’ 14/12/2019.

Mvak bée Nufi mʉfa᷆hsi᷆ mbʉ́ά píá pʉ bα kάkwa᷆t mbe nda᷆mα ni lά, ya᷆a᷆ kάbα᷆ si’ fa’á nά nkwe mbǎhlά’ Kamerûn, si’ fa’á lά’ ngen: mbα yaa᷆ pǎhlα᷆’ lα᷆ ghʉ᷆ yǐ kwesi la᷆mα, ngʉ́ yǐ thʉ᷆kom, ngú yǐ kə̌ pα-nsά’mfα’. Pʉ kά ndʉ᷆α᷆ nda᷆mα lά bα᷆ntʉ᷆α᷆ nάh nά pʉ kά nsα᷆’ Nufi ntám mbǎhlα᷆’ lά. Fa’á tά pó mʉgάάsí mfα’. Ya᷆a᷆ yá’ bα̌ fa’á nά pǎhlά’ Yaunde.

Mbαwα̌lά zhi᷆ mvak Nufi lαbά tα̌ mbhi mα ǎ zat, mα᷆ndʉ́sí lά. Ya᷆a᷆ lα᷆’ têhnzα̌ lah nji᷆’si᷆ mbʉ́ά tie mα᷆ce᷆h ŋwα’ni mα fe’efe’e. Ntie’ báá tά Unesco lαtʉ᷆α᷆ mα᷆kwá’ tú i᷆, po᷆ ce᷆h mά “Ndǐ NOMA” nά̰ siesǐ nάhŋwα’ni.

Nά ntie’e, Nufi mʉkhʉ́άndʉ́ά njam wù nzhi pʉ́ά:

  • Tu᷆mbhi : Lah nzáhsí ghə̌ fe’e᷆fe’e, ncáh ní thʉ᷆, nα᷆h mbia pά’ zimó’ ghə lά.
  • Pʉ́ά : lah nzáási ntʉ́άngwě’ Túnkə nά nkwe mbah, ά ya᷆a᷆ si pi᷆e᷆ mbí po᷆o᷆ yα᷆α᷆, mbα mbí pα-ngen.

Pά nzα̌ le᷆, po᷆ shwi᷆’ zhímbʉ́ά cákwú na᷆, tά mbαwα̌lα᷆ yu᷆’ pəpé’ mfʉ’ná i᷆.

Lah ngʉ́ mά sə̌wu yi pó sa᷆h, ntíé, ngə́ tά Nufi pát mfàh mα᷆ ndʉ́’sí nά mbó mfα’ mǐ lά, pα̌h inkàmsi yáá ntám tα’ nta’, ndom sǐ ngə᷆ndʉαα Nufi www.nuficameroun.org. Mbαwα̌lα᷆ zhǐ zʉ̌’ yi Nufi mʉngén mα mʉ lά, mα na᷆ i kάŋwa᷆si᷆ lah ntʉ᷆α᷆ ntóó na᷆, tα Nufi lα di᷆e᷆ nzhi sə̌ li᷆e᷆.

Rien ne sert de courir …

Nufi poursuite sa route ! ! !

Il y a plus de vingt ans, les pères fondateurs de l’Association culturelle Nufi, ont passé le relais à une nouvelle génération de jeunes prêtres éduqués et formés sous leur ombre. Le charisme de ces derniers n’était pas à la hauteur de celui des prédécesseurs et la hiérarchie de l’Eglise ne leur facilita pas la tâche.

 En 2009-2010, le Congrès NUFI passa le flambeau  à une équipe dirigeante composée de laïcs, qui instaura un mode de gestion collégial, sous forme de Directoire.

Le Directoire initia un diagnostic externe en vue de mettre en relief les faiblesses managériales. L’isolement de l’Association émergea comme la plus importante faiblesse, avant même la pénurie de ressources : Nufi fonctionnait en vase clos, sans associer les autres parties prenantes impliquées dans les différents aspects du développement culturel. Le diagnostic recommanda un plan organisationnel centré sur la recherche des ressources internes et externes, mais surtout sur l’ouverture aux catégories socio-culturelles, concernées ou désireuses de promouvoir la langue fe’efe’e et la culture des peoples du Haut-Nkam.

Le Congrès de 2017 valida le plan organisationnel et adopta  la résolution ferme  d’ouvrir NUFI à l’ensemble des héritiers du même patrimoine linguistique et culturel. L’ouverture n’aura de sens que si les organes de gestion étaient accessibles à tous. Ces organes sont l’Assemblée Générale (en lieu et place du congrès), le Conseil d’Administration (nouveau) et le Bureau Exécutif (en lieu et place du Directoire).

Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Le Conseil d’Administration (C.A.) a tenu sa première session le 20/01/2018; Il a adopté les statuts révisés de l’Association et a élu son Président M. Tchomtchoua Djajo Charles (Maire de Banwa) et M. Noucti Tchokwago (homme d’affaires). Y sont représentés toutes les catégories sociologiques impliquées dans l’animation et la promotion de la langue et de la culture : chefs traditionnels, parlementaires et maires des communes, élites, confessions religieuses, représentants des régions, artistes, représentants de chorales et danses traditionnelles, etc.

Le C.A. vient d’élire un Bureau Exécutif national, qui remplace désormais le Directoire à compter du 14/12/2019, date de son installation. Il est présidé par M. DAKAYI KAMGA Thomas.

La restructuration a introduit s’élargit aux régions et à la diaspora qui seront dotées  d’organes régionaux, à savoir : une assemblée générale régionale, un Conseil d’Administration régional, un Bureau Exécutif régional; ainsi se manifeste une volonté de décentralisation et de partage des responsabilités.

Comme on le sait, Nufi a connu, dans le passé, ses heures de gloire. C’était l’ère de l’alphabétisation qui fit passer la langue fe’efe’e de l’oralité à l’écriture. Elle a eu son couronnement avec le Prix d’Alphabétisation NOMA de l’Unesco.

Aujourd’hui, l’Association s’est assigné deux missions d’égale importance ;

  1. la diffusion, la promotion et la modernisation de la langue, d’une part ;
  2. la promotion et le développement culturel dans toutes ses dimensions, d’autre part. 

A terme, le développement socio-économique y trouvera sa place.

Pour votre large information, Nufi ouvre sur son site internet une rubrique pour la publication progressive des actes, décisions et informations relatives aux progrès de sa réforme structurelle. Mieux informés, vous serez plus davantage en mesure de participer activement à la réalisation des nobles objectifs que votre Association poursuit avec détermination

 

Don’t worry, take your time !

Nufi is moving FORWARD!

Over twenty years ago, the founding fathers of the Nufi Cultural Association passed the baton to a new generation of young priests educated and trained under their shadow. The charisma of the latter did not match that of the predecessors and the hierarchy of the Church did not facilitate their task.

  In 2009-2010, the NUFI Congress passed the torch to a management team made up of lay people, who established a collegial mode of management, in the form of a Directory.

The Directory initiated an external diagnosis with a view to identifying managerial weaknesses. The isolation of the Association emerged as the most important: Nufi operated in a vacuum, without involving the other stakeholders involved in the various aspects of cultural development. The diagnosis recommended an organizational plan centered on the search for internal and external resources, but especially on the opening to the socio-cultural categories, concerned or wishing to promote the fe’efe’e language and the culture of the people of Haut-Nkam.

The 2017 Congress validated the organizational plan and adopted the firm resolution to open NUFI to all legatees of the linguistic and cultural heritage. Openness would only make sense if the management bodies were accessible to everyone. These bodies are the General Assembly (in place of the congress), the Board of Directors (new) and the Executive Board (in place of the Directory).

Where are we today ?

The Board of Directors (B.D.) held its first session on 01/20/2018; It adopted the revised statutes of the Association and elected its chairman, Mr TCHOMTCHOUA DJADJO Charles and vice chairman Mr NOUCTI  TCHOKWAGO.  In this organ, all the sociological categories involved in the animation and promotion of the language and culture are represented: traditional chiefs, parliamentarians and mayors of the municipalities, representatives Cameroon regions, elites, religious authorities, artists, representatives of choirs and dance groups, etc.

The B.D. has just elected a National Executive Bureau, which now replaces the Directory from 14/12/2019, the date of its installation. The Bureau is chaired by Mr Thomas DAKAYI KAMGA.

The restructuring include the creation of regional bodies composed of a Regional General Assembly, a Regional Board of Directors, a Regional Executive Office; this is reflected in a desire to decentralize and share responsibilities. These organs are operational in the Yaoundé region

As you know, Nufi has known its heyday in the past. It was the era of literacy that brought the fe’efe’e language, from only speaking to writing. This achievement earned him the Unesco NOMA Literacy Prize.

Today, the Association assigns two missions of equal importance;

  1. the dissemination, promotion and modernization of the language, on the one hand,
  2. The promotion and cultural development in all its dimensions, on the other hand.
    Ultimately, socio-economic development will find its place there.

Nufi has known its heyday in the past. It was the era of literacy that brought the fe’efe’e language from oral to writing. This work earned him the prize of the UNESCO NOMA Literacy Prize.

Today, the Association assigns two missions of equal importance;

            a. The dissemination, promotion and modernization of the language,

b. The promotion and cultural development in all its dimensions. Ultimately, socio-economic development may become the third leg of the system.

For your information, Nufi intend to open a section on its website dedicated to acts and decisions and reports concerning the evolution of the organizational plan. Better informed, you will be better able to participate actively in achieving the noble objectives that your Association pursues with determination

 

Article précédentNos meilleurs vœux pour l’année 2020
Article suivantRencontre étudiants-enseignants du supérieur du Haut Nkam

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici