jeudi, décembre 7, 2023
Google search engine

Bonne année 2016 – Mbe’mbe’ NGǓ’FĪ

0
Mbe’mbe’ NGǓ’FĪ 2016 mbí póá Túnkə , ά sīēcα̌’ mbah kuα , mbα lᾱ oooo !Mbe’mbe’ NGǓ’FĪ mbí póó NUFĪ píá nsén NUFĪ, mbα lᾱ...

Parlons et lisons notre langue maternelle ! À – Á pαh ghə́ nīncēh...

0
Á pαh ghə́ nīncēh ghə̌lᾱ’! Nufi kαtʉά siī ngə̄nduαα bée lǎh cēh póómᾱ, mά pō shīnjǎm nά ntʉ́άngwe’ pí ghə̌lᾱ’ yᾱᾱ. Nά pah ghə̌lᾱ’, pα̌h...

LE HAUT-NKAMOIS

0
Ά pαh tō’ nté’sí mά wα̌ bα̌ mīā Ne, mīā Nkα’, ǒ, mīā Njə̌ ? Haut-Nkam ghʉ̌ nlά’ dipʉα ncɔ kwα mα mʉ̄nkwα. Mbα yaā...

Fumer le calumet de la paix : le rituel du MVIATNI

0
MVĪĀTNĪ  : NZHI LAH MBĒH N̄KAMΑ̌ NTÁM TĚNDʉ̄Ᾱ Nǔkά tά pó ngóʼ mvīātnī? Wen pí wěn nkám tα ngάάsí, 0̌ nǔ zhí wěn ntʉ̄ᾱ sīē, ǒ...

Lə́wúzά pα-Bamilekê

0
N sók ō mά pα-Bamileké ghěn mbhǐ nά lə́wúzᾱ, mα o si kάpēn bᾱ. Pó njīī yáá mbα ndα̌' nά wū nzhipʉ́ά: ntūmbhi, nά...

Lə́wúzά Bamilekê. (Lah ngén mbhi)

0
Nᾱ’ Siē  - La sauce de sacrifice - God sauce N dα fhʉ̌ líé’mó’ sōk yē mbʉ̄ᾱ nά’ bά ndáh wen ngʉ́ nzhinzhie lά. Sǐ...

Ntάngwe’ : Cʉcak

0
Pó ndíʼ kwēn cʉcak mα: wúzᾱ sī kombē’ bᾱ, mΑ pʉsipě’ lah póónzū sipě’ m̄bōp mbα zū ntám lᾱ’. Fʉ píá Nkām zǐ, n̄gʉ́ pαNkû’nga’...

Special tribute to Professor Paul Gérard POUGOUE

0
Article en fe'efe'e Article en Français Article en Anglais/English As high level professor for Universities and Institutes of high education, in Cameroon, Africa, Europ and America.  Our brother,...

Hommage inédit de la communauté académique et universitaire au Pr. POUGOUE Paul Gérard…

0
Article en fe'efe'e Article en Français Article en Anglais Professeur de haut niveau, d’Universités et d’Instituts supérieurs, au Camaroun, en Afrique, en Europe et en Amérique. Notre...

Hommage au Pr POUGOUE

0
Article en fe'efe'e Article en Français Article en Anglais Ŋāmsī wen mα a yǎt wū ! Mʉ̄ᾱmʉ̄ᾱ nku’ni mbí Paul Gerard POUGOUE ! Shʉαyά’ nsiesi nά sukū lāmα (Enseignement...
0FansJ'aime
0SuiveursSuivre
0AbonnésS'abonner

Recent Posts